LÜTFEN BU WEB SİTESİNİ VE YAZILIMI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN

Bu Kullanım Koşulları, İngiltere Büyük Britanya Kanunları’na göre tescil edilmiş ve varlığını sürdüren yasal bir kuruluş olan Limpid international LLC ile siz (bireysel bir kişi veya kuruluş) arasında FixIQ Pro olarak anılacak bir anlaşmadır. İşbu kullanım koşulları, 13884158 sicil numarasıyla kayıtlı olan ve adresi 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX olan, (bundan böyle “FixIQ Pro” olarak anılacaktır) ve web sitemiz fixiq.pro (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) ile Kullanım Koşulları’nın 1.1 paragrafında tanımlandığı şekilde “FixIQ Pro” yazılımı (bundan böyle “Yazılım” olarak anılacaktır) erişilebilir.

Web Sitesi’ne erişerek ve gezinerek ve/veya Yazılım’a erişerek ve kullanarak, işbu Kullanım Koşullarını okuduğunuzu ve anladığınızı kabul ediyor ve bunlara bağlı olduğunuzu beyan edersiniz.

! Lütfen dikkat, Eğer bu Kullanım Koşullarına katılmıyorsanız, bu Web Sitesinden çıkmalı ve Yazılımı kullanmamalısınız.

1. TANIMLAR

1.1. “FixIQ Pro yazılımı” veya “Yazılım” – hizmet sağlayan şirketlerin iş süreçlerinin otomasyonu için tasarlanmış SaaS biçimindeki bir yazılımdır.

Yazılımın ana işlevleri:

1. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için CRM sistemi,

2. Sipariş planlaması ve yönetimi,

3. Stok yönetimi ve denetimi,

4. Çalışan kontrolü,

5. Maaş bordrosu,

6. Yönetim Muhasebesi,

7. Perakende Satış kontrolü,

8. Müşteriler ve çalışanlar için otomatik bildirim,

9. CRM’de aramalar ve telefon,

10. Müşteri tabanının sürdürülmesi,

11. Barkod oluşturma.

1.2. “SaaS” (Software as a Service – Hizmet Olarak Yazılım), bir sağlayıcının uygulamayı barındırdığı ve İnternet üzerinden müşterilerin kullanımına sunduğu bir yazılım dağıtım modelidir.

1.3. “Kayıt”, Web Sitesindeki Kayıt Formlarını doldurmanız ve E-posta, Şifre ve diğer gerekli bilgileri sağlamanız anlamına gelir. Kayıt olduktan sonra Yazılımın kayıtlı bir kullanıcısı olursunuz.

1.4. “Kayıt Formu”, Yazılıma kaydolduğunuzda Web Sitesinde doldurmanız gereken alanlar grubu anlamına gelir.

1.5. “Giriş”, Kayıt Formunun ilgili alanında Sizin tarafınızdan belirtilen e-posta adresiniz anlamına gelir.

1.6. “Şifre”, Kayıt Formunun ilgili alanına Sizin tarafınızdan girilen ve daha sonra Oturum Açma Bilgileriniz ile birlikte Yazılıma Kendinizi tanıtmak için Sizin tarafınızdan kullanılan benzersiz karakter dizisi anlamına gelir.

1.7. “Kullanıcı Hesabı” – Yazılımın kayıtlı bir kullanıcısı olarak Sizinle, Yazılımda kimlik doğrulamanız ve Yazılımın kaynaklarına gerekli erişimin alınması amacıyla Yazılım arasında bağlantı kurmak için oluşturulmuş bir tekniktir. Kullanıcı hesabına bir kullanıcı adı verilir. Kullanıcı hesabı, Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve Yazılımın kullanımı amacıyla sizi kayıtlı kullanıcı olarak tanımlamaya hizmet eden diğer bilgileri içerir.

1.8. “Kullanıcı Verileri”, Kayıt Formlarını doldurma işlemi sırasında verdiğiniz kişisel verileriniz dışında, Yazılımın kullanımı sırasında Sizin tarafınızdan oluşturulan, sağlanan, sunulan veya yüklenen herhangi bir veri, bilgi veya materyal anlamına gelir. Kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin daha fazla bilgi için lütfen fixiq.pro/privacy-policy/ adresinde yayınlanan Gizlilik Politikamızı okuyun. Bu Kullanım Koşullarında açıkça aksi belirtilmedikçe, FixIQ Pro, Kullanıcı Verilerinize erişmeyecek, onları izlemeyecek, incelemeyecek, kullanmayacak, yayınlamayacak, çoğaltmayacak veya ifşa etmeyecektir.

1.9. “Deneme Süresi” – Yazılımın değerlendirme (deneme) amacıyla Size ücretsiz olarak sunulduğu belirlenmiş bir süredir.

1.10. “Abonelik Dönemi” – Yazılımı kullanabileceğiniz bir takvim ayından az olmamak kaydıyla önceden ödenmiş belirlenmiş bir süre aralığıdır.

1.11. “Abonelik Kapsamı” – Abone olunan süre boyunca Kurumunuz adına Yazılımı kullanabilecek ön ödemeli son kullanıcı miktarıdır.

1.12. “Abonelik Ücreti” – bu Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçası olan ve fixiq.pro/pricing/ adresinde yayınlanan ücret Çizelgesinde belirtilen Yazılımın kullanımı için belirlenmiş bir fiyattır.

1.13. Yazılımın kullanımının “Bölgesi”, yürürlükteki yasalara göre ticaretin ve diğer kısıtlamaların olduğu ülkeler hariç tüm Dünya ülkeleridir.

1.14. Yazılım kullanımının “Amacı”, Sizin şirket içi kullanımınız içindir.

1.15. “Yinelenen Ödeme”, https://payproglobal.com üzerinden yapılan kayıtlı bir ödeme yöntemi kullanılarak otomatik olarak yapılan bir ödemedir.

2. KONU

2.1. İşbu Kullanım Koşullarında belirlenen şartlara ve koşullara göre, FixIQ Pro, size Yazılımı ve Web Sitesini belirtilen Amaç ve Bölge kapsamında kullanma hakkını, devredilemez ve münhasır olmayan bir şekilde verir ve siz, Yazılımı ve Web Sitesini burada belirtilen şekilde kullanmaya ve bu kullanım için Abonelik Ücreti ödemeyi kabul edersiniz.

2.2. İşbu Kullanım Koşullarını tam ve genel olarak kabul etme işlemi, kaydınızdır.

EĞER BU BELİRTİLEN KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMEK İSTEMİYORSANIZ, FIXIQ PRO YAZILIMIN KULLANIM HAKKINI SİZE VERMEK İSTEMEMEKTEDİR; BU DURUMDA “KABUL ETMİYORUM” SEÇENEĞİNİ SEÇMELİ VE/VEYA “İPTAL” DÜĞMESİNE TIKLAMALISINIZ, BÖYLECE KAYIT TAMAMLANMAYACAKTIR.

2.3. Bu Kullanım Koşullarında özel olarak verilmeyen tüm haklar, FixIQ Pro ve/veya üçüncü taraf lisans veren(ler)ine aittir. Bu Kullanım Koşulları, Size Yazılımla bağlantılı herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkı veya FixIQ Pro’nun herhangi bir ticari markasına ilişkin hak vermez.

2.4. Bu Kullanım Koşulları zaman zaman değiştirilebilir. Bu Kullanım Koşullarında yapılacak herhangi bir değişiklik (değişiklik Kullanım Koşulları), bu Kullanım Koşullarında aksi belirtilmedikçe, Web Sitesinde yayınlandığı anda derhal yürürlüğe girecektir. Web Sitesine erişiminiz ve Sitede gezinmeniz ve/veya bu tür değişiklikler yapıldıktan sonra Yazılıma (veya herhangi bir bölümüne) erişiminiz ve Yazılımı (veya herhangi bir bölümünü) kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen Kullanım Koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu nedenle, bu Kullanım Koşullarını düzenli olarak gözden geçirmelisiniz.

2.5. Yazılımı bu Kullanım Koşulları dışında kullanmamanız veya uymamanız, FixIQ Pro’ya bu Kullanım Koşullarını feshetme ve buna göre Yazılıma erişiminizi ve Yazılımı kullanımınızı durdurma hakkı verecektir.

3. YAZILIM KULLANIMI

3.1. Yazılımı kesinlikle Amaç için, yalnızca Bölge içinde, Deneme Süresi ve/veya Abonelik Süresi boyunca ve Abonelik Kapsamı dahilinde kullanacaksınız.

3.2. Yazılımı kullanma hakkı şu durumlarda başlar:

1. Kayıt olduğunuz andan itibaren – Deneme Süresi için,

2. Abonelik Ücretinin ödendiği andan itibaren – Abonelik Dönemi için.

3.3. Yazılımı kullanma hakkı aşağıdaki durumlarda sona erer:

1. Ücretli bir Aboneliğe devam etmemeye karar verirseniz Deneme Süresinin sonunda;

2. Aboneliğinizi yenilemezseniz, Abonelik Süresinin sona ermesi üzerine;

3. Bölüm 9’da belirtildiği gibi bu Kullanım Koşullarının FixIQ Pro tarafından feshedilmesi veya askıya    alınması durumunda;

4. Bu Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz durumunda.

3.4. Deneme Süresi boyunca, Yazılımı yalnızca değerlendirme amacıyla kullanmak için size sınırlı, devredilemez, münhasır olmayan bir hak verilir. Deneme Süresi ücretsiz olarak sağlanır ve FixIQ Pro, bu süre boyunca Yazılımın işlevlerine veya Yazılıma erişime belirli sınırlamalar veya kısıtlamalar getirebilir. Deneme Süresi boyunca Yazılımı herhangi bir ticari amaçla kullanmanıza izin verilmez.

3.5. Abonelik Süresi boyunca, Abonelik Ücretinin ödenmesine ve bu Kullanım Koşullarına uyulmasına bağlı olarak, Size Yazılımı Amaç için sınırlı, devredilemez, münhasır olmayan bir kullanım hakkı verilir.

4. FİYATLAR VE ÖDEMELER. İADE POLİTİKASI

4.1. Fiyatlar ve ödemeler

4.1.1 Yazılımı kullanmak için (Deneme Süresi içinde kullanım hariç) fixiq.pro/pricing/ adresinde yayınlanan ücret Çizelgesinde belirlenen ödeme prosedüründe ve tutarda bir Abonelik Ücreti ödemeniz gerekir.

4.1.2 Abonelik Sürenizin sona ermesinden sonra, Aboneliğinizi yenilemek için ödeme yapana kadar Yazılımın işlevleri artık kullanılamayacak veya sınırlandırılacaktır.

4.1.2.1 Ödemeyi Abonelik Sürenizin sona ermesinden sonra yapmanız durumunda, ödeme tarihi yenileme günü olarak kabul edilir ve yenilenen Abonelik Döneminin başlangıcını oluşturur.

4.1.2.2 Ödemeyi Abonelik Süreniz sona ermeden önce yaparsanız, aboneliğinizin son gününü takip eden tarih, yenilenen Abonelik Döneminin başlangıcını teşkil eder.

4.1.3 Ödemeler, fonların FixIQ Pro’nun hesabına yatırıldığı tarihte yapılmış kabul edilecektir.

4.1.4 Ödeme sırasında banka ve/veya diğer finansal kuruluşlar / diğer üçüncü kişiler tarafından alınan tüm ücretler ödeme yapan Tarafça ödenecektir.

4.1.5 Banka hesabınızın veya ödeme sisteminizin para birimi Yazılımın fiyatlandırıldığı para birimiyle aynı değilse, tüm para birimi dönüştürme işlemleri bankanızın veya ödeme sisteminizin döviz kuru üzerinden yapılacaktır.

4.1.6 FixIQ Pro, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, fiyatları ve ödeme prosedürünü istediği zaman değiştirebilir. Bu nedenle, fixiq.pro/pricing/ adresinde yayınlanan ücret Çizelgesindeki fiyatları ve ödeme prosedürünü düzenli olarak gözden geçirmelisiniz.

4.2. İade politikası

4.2.1 FixIQ Pro, ödeme tarihinden itibaren 14 (ondört) takvim günü içinde lisans ücretinin ilk ödemesi olarak ödenen paranın tamamının, bu erken fesihle ilgili bir e-posta göndererek Size geri ödenme olasılığını garanti eder. Kullanım Koşulları ve avans olarak ödenen paranın Lisans Alanın kayıtlı e-postasından Lisans Verenin e-postasına iadesi: help@fixiq.pro

Ödeme tarihinden itibaren 14 (ondört) takvim günü geçtikten sonra verilen ve kullanılan hizmetin iadesi yapılmaz.

4.2.2 FixIQ Pro, işbu Kullanım Koşullarının erken sonlandırılması ve önceden ödenen paraların iadesi talebinizi gözden geçirecek ve isteğin alındığı tarihten itibaren otuz (30) takvim günü içinde, ödenen parayı, ödeme yapılan hesabınıza iade edecektir.

4.2.3 Her durumda, aksi açıkça belirtilmedikçe, SMS hizmeti için yapılan ödemeler iade edilmez.

4.2.4 Ücretin iadesi, bu Kullanım Koşullarının erken feshedildiği ve buna bağlı olarak Yazılımı kullanımınızın sonlandırılacağı anlamına gelir.

4.3. Tekrarlanan Ödeme

4.3.1. Tekrarlanan ödeme, Lisans Sahibinin lisans ücretini kredi kartı ile ödemeyi seçmesi durumunda yapılır.

4.3.2. Tekrarlanan ödeme, Lisans Sahibi tarafından ilk ödeme sırasında otomatik olarak etkinleştirilir. Gelecekte, Lisans Veren, Tekrarlanan ödemeyi gerçekleştirir ve Lisans Sahibinin son lisans dönemi boyunca ödediği lisans süresini yeniler.

4.3.3. Lisans Sahibi, Tekrarlanan ödemenin ayarlarını (etkinleştirme, devre dışı bırakma, lisans yenileme süresini değiştirme ve diğer seçenekler) Program ayarlarında yönetebilir.

4.3.4. Lisans Veren, Lisansın geçerlilik süresinin son gününde, Tekrarlanan ödeme ayarlarına göre Tekrarlanan ödeme gerçekleştirir ve lisansı yeniler.

4.3.5. Eğer Lisans Veren kayıtlı ödeme yöntemini kullanarak Tekrarlanan ödemeyi gerçekleştiremezse ve Lisans Sahibi lisans süresi dolduğunda kendisi ödeme yapmazsa, Rahatlama Dönemi başlar ve bu süre içinde Lisans Veren Tekrarlanan ödeme yapmaya çalışır. Aksi belirtilmediği sürece, Tekrarlanan Ödemeler iade edilmez. Tekrarlanan ödemeleri bağlama ve bağlantıyı kesme prosedürü işbu Kullanım Koşullarının 4.3 maddesinde açıklanmıştır.

5. TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. FixIQ Pro aşağıdakilere sahiptir:

5.1.1. Yazılımı, dahil olmak üzere Web Sitesinde mevcut olan tüm kaynakları ve materyalleri herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

5.1.2. Kendi takdirine bağlı olarak aşağıdaki işlemleri yapma hakkına sahiptir:

1. Girişinizi ve Şifrenizi askıya alma,

2. Kullanıcı Verilerinizden herhangi birini silme,

3. Yazılıma yüklemeye çalıştığınız Kullanıcı Verilerinizden herhangi birini reddetme,

4. Yazılıma erişiminizi ve kullanımınızı kalıcı olarak sonlandırma

FixIQ Pro, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak, aşağıdaki durumları tespit ederse:

– 5.3 veya 5.4 maddeleri altındaki yükümlülüklerinizi ihlal eden veya ihlal etmeyi amaçlayan herhangi bir faaliyette bulunduğunuzu veya bu tür faaliyetlerde bulunmayı niyetlendiğinizi,

– Yazılımın işleyişini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunmayı amaçlayan herhangi bir faaliyette bulunduğunuzu,

– İşbu Kullanım Koşullarına veya ilgili yasalara aykırı bilgi yayınlama veya yanıltıcı bilgi yayınlama veya FixIQ Pro’nun iyi adını ve itibarını zedeleyen bilgi yayınlama amacı güden faaliyetlerde bulunduğunuzu veya FixIQ Pro’ya veya Yazılımın diğer kullanıcılarına zarar verebilecek herhangi bir başka faaliyette bulunduğunuzu,

– Başkalarına yukarıda bahsedilen faaliyetlerden herhangi birini yapmalarını istediğinizi tespit ederse,

5.1.3. Aşağıdaki nedenlerle önceden bildirim yapmaksızın herhangi bir zamanda Yazılıma erişiminizi kesme hakkına sahiptir; bakım işleri, FixIQ Pro’nun makul kontrolü dışındaki durumlar, üçüncü taraf sahiplerine ait yazılım veya donanımın çökmesi veya üçüncü taraflar tarafından yapılan kötü niyetli eylemlerle Yazılımın işleyişinin bozulması gibi nedenler dahil olmak üzere;

5.1.4. Yazılıma yeni özellikler eklemek, mevcut özellikleri kaldırmak veya mevcut özelliklerin tasarımını değiştirmek konusunda kendi takdirine bağlıdır;

5.1.5. Kullanıcı Verilerini, Yazılımı kullanma hakkınızın sona erdiği tarihten bir (1) yıl sonra silme hakkına sahiptir;

5.1.6. FixIQ Pro, yasal yetkililerden veya diğer düzenleyici kurumlardan veya bir mahkeme emri veya diğer yasal süreçlere yanıt olarak Kullanıcı Verilerini ifşa edebilir. FixIQ Pro, aşağıdaki durumlarda Kullanıcı Verilerinizi ifşa etme gerekliliğini veya uygunluğunu inandığı takdirde:

1. Uygulanabilir yasalara, ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki yasalara uyum sağlamak için;

2. İkamet ettiğiniz ülkenin dışındaki kamu ve hükümet yetkililerinin taleplerine ve diğer otoritelere yanıt vermek için;

3. FixIQ Pro’nun, sizin veya diğerlerinin haklarını korumak için, dolandırıcılık ve Fikri Mülkiyet Hakları ihlali dahil olmak üzere durumlarda;

4. FixIQ Pro tarafından belirlenen düşünceli hukuki uygulamaları ve uygulanabilir yasaları yerine getirmek ve yasal süreçlere uymak için;

5. FixIQ Pro’nun maruz kalabileceği zararları sınırlamak için; ve

6. Yazılımı size sunmak için.

5.1.7. Web Sitesinde uygulanabilir yasalar tarafından izin verilen reklamlar ve diğer içerikleri yayımlama hakkına sahiptir;

5.1.8. Bu Kullanım Koşullarının şartlarına uygunluğunuzu kanıtlayan veya işbu Kullanım Koşullarının düzgün yerine getirilmesi için gereken bilgileri isteme hakkına sahiptir.

5.2. FixIQ Pro:

5.2.1 Burada belirtilenler dışında, Yazılıma günlük kesintisiz erişim sağlamak;

5.2.2 Kullanıcı Verilerinin gizliliğini ve güvenliğini bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası uyarınca sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmak;

5.2.3 FixIQ Pro’nun hatasından kaynaklanan Yazılım hatalarını makul bir süre içinde düzeltin;

5.2.4 Bakım yapmak gece ve hafta sonları mümkün olduğunca çalışın;

5.2.5 Verilerinizi ve bilgilerinizi düzenli olarak yedekleyin.

5.3. Aşağıdaki haklara sahipsiniz:

5.3.1. Yazılımı işbu Kullanım Koşullarına uygun şekilde kullanma hakkına sahip olursunuz;

5.3.2. İşbu Kullanım Koşulları’nın 5.1.5 maddesinde belirtilen şekilde Yazılım tarafından otomatik olarak silinmeden önce, Yazılım kullanımı sırasında oluşturulan herhangi bir Kullanıcı Verisini yükleyebilirsiniz;

5.3.3. Herhangi bir zamanda FixIQ Pro ile iletişime geçerek aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Aboneliğinizi iptal ederseniz, Abonelik Sürenizin sonuna kadar Yazılımı kullanmaya devam edebilirsiniz. Tüm ödemeler iade edilmez, işbu Kullanım Koşullarının 4.2 maddesinde aksi belirtilmediği sürece;

5.3.4. İşbu Kullanım Koşullarının 4.2 maddesinde belirtilen şartlara ve prosedürlere göre erken sonlandırabilirsiniz;

5.3.5. Abonelik Süresi boyunca teknik yardım ve destek talep edebilirsiniz;

5.3.6. İşbu Kullanım Koşulları’nın 9.9 maddesinde belirtilen e-posta adresine yazarak, uygulanabilir yasaları veya haklarınızı ihlal eden veya size saldırgan veya iftira içerikli veya size zarar verebilecek diğer bilgileri keşfettiğiniz durumda FixIQ Pro’yu bilgilendirebilirsiniz.

5.4. Yapmanız gerekenler:

5.4.1 Kayıt Formlarını doldurarak Yazılıma kaydolun ve Kayıt Formlarında doğru bilgilerinizi verin. FixIQ Pro, Kayıt Formlarında tarafınızca verilen yanlış bilgilerin bir sonucu olarak bu Kullanım Koşullarının ihlalinden sorumlu olmayacaktır;

5.4.2 Parolanızın saklanmasından ve Oturum Açma Bilgileriniz ve Parolanız altında gerçekleştirilen tüm işlemlerden tek başına sorumlu olacaktır. Oturum Açma Bilgileriniz ve Parolanız altında Yazılıma yetkisiz erişim ve/veya farkına vardığınız diğer güvenlik ihlallerini derhal FixIQ Pro’ya bildirmelisiniz;

5.4.3 Tüm Kullanıcı Verilerinizin ve Sizin tarafınızdan Yazılıma gönderilen tüm verilerin doğruluğundan, kalitesinden, bütünlüğünden, yasallığından, güvenilirliğinden ve uygunluğundan, fikri mülkiyet sahipliğinden ve kullanım hakkından sorumlu olacaktır. Veri gizliliği, uluslararası iletişim ve verilerin iletimi ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, Kullanıcı Verilerinizle bağlantılı olarak yürürlükteki yerel, eyalet, ulusal ve yabancı yasalara, anlaşmalara ve düzenlemelere uyacak ve bunların ihlalinden yalnızca siz sorumlu olacaksınız. teknik veya kişisel veriler. FixIQ Pro’yu ve bağlı kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını, yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını, acentelerini ve temsilcilerini her türlü talep, dava, kovuşturma, masraf, sorumluluk, zarar, masraf ve giderlere karşı savunacak, tazmin edecek ve zarar görmesini engelleyecek, Kullanıcı Verilerinizin yüklenmesinden veya kullanılmasından kaynaklanan veya bunlarla ilişkili avukatlık ücretleri dahil;

5.4.4. Belirtilen miktar ve süre sınırları içinde Abonelik Ücretini ödemelisiniz. FixIQ Pro, ödeme gecikmesi nedeniyle Yazılıma erişiminizin ve kullanımınızın kesintiye uğramasından sorumlu olmaz;

5.4.5. Bu Kullanım Koşullarını, Ücret Tarifesi ve Gizlilik Politikasını düzenli olarak gözden geçirmelisiniz. Yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Yazılıma erişiminizi ve kullanımınızı (veya bunlardan herhangi bir bölümünü) sürdürmeniz, değiştirilmiş Kullanım Koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

6. SORUMLULUK SINIRLAMASI

LÜTFEN BU BÖLÜMÜ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. BU BÖLÜM, YAZILIMLA ERİŞİMİNİZ VE YAZILIMIN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLARLA İLGİLİ FIXIQ PRO’NUN SİZE KARŞI SORUMLULUĞUNU SINIRLAMAKTADIR.

6.1. FixIQ Pro, Size bir İnternet bağlantısı veya İnternete bağlanmak için gereken herhangi bir donanım veya yazılım sağlamaz ve FixIQ Pro, İnternet bağlantınızın kalitesinden veya bağlanmak için kullandığınız donanım veya yazılımın kalitesinden sorumlu değildir. internete. FixIQ Pro, telefon ağları veya yazılımı, bilgisayar sistemleri, sunucular, sağlayıcılar, bilgisayar donanımı, yazılımı veya telekom ekipmanındaki herhangi bir arıza veya diğer sorunlardan veya e-posta yazılımı ve komut dizilerinin işleyişindeki herhangi bir arızadan sorumlu olmayacaktır, ne şekilde olursa olsun..

6.2. Bilgilerinizin güvenli olmayan bir genel bilgisayar ağı üzerinden iletileceğini ve FixIQ Pro’nun bu şekilde aktarılan herhangi bir bilgi kaybından sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

6.3. FixIQ Pro, herhangi bir Kullanıcı Verinizin gecikmesinden, arızalanmasından, eksik veya geç teslim edilmesinden, silinmesinden veya kaybolmasından sorumlu olmayacaktır.

6.4. FIXIQ PRO, AŞAĞIDAKİ KONULARDA TEMSİL ETMEZ VE GARANTİ VERMEZ:

1. YAZILIMINIZIN GÜVENLİ VE HATASIZ OLACAĞI VEYA YAZILIMIN BAŞKA HERHANGİ BİR DONANIM, YAZILIM, SİSTEM VEYA VERİ İLE UYUMLU OLACAĞI;

2. HERHANGİ BİR HATANIN VEYA KUSURUN DÜZELTİLECEĞİ;

3. YAZILIMIN VEYA YAZILIMI KULLANIMA SUNAN SUNUCU(LAR)UN VİRÜSLER VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINMIŞ OLACAĞI.

6.5. YAZILIM FIXIQ PRO TARAFINDAN “OLDUĞU GİBİ” TEMELDE SAĞLANMAKTADIR. HERHANGİ BİR KOŞUL, TEMSİL VE GARANTİ, OLASI EN UYGUN HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE, AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA DİĞER ŞEKİLLERDE, İLGİLİ YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ GİBİ HERHANGİ BİR ZIMNİ GARANTİ REDDEDİLİR.

6.6. FIXIQ PRO HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR İŞ KESİNTİSİNDEN, HERHANGİ BİR TÜRDE VERİ VEYA BİLGİ KAYBINDAN VEYA KAR VEYA GELİR KAYBINDAN VEYA DOLAYLI, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK VEYA CEZAİ ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ SÖZLEŞMEDE, HAKSIZ YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE NEDENİ OLURSA OLSUN VE SORUMLULUK TEORİSİNE BAKILMAKSIZIN, BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ YAZILIMA ERİŞİMİNİZ VE YAZILIMINIZI KULLANMANIZ YA DA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANANLAR. FIXIQ PRO’NUN BU KULLANIM KOŞULLARI KAPSAMINDA VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK AZAMİ TOPLAM SORUMLULUĞU, ABONELİĞİNİZİN MEVCUT (SON) AYINDA FIXIQ PRO’YA ÖDENEN ABONELİK ÜCRETİNİZE EŞİT OLAN TOPLAMLA SINIRLI OLACAKTIR.

6.7. Yasaların izin verdiği ölçüde, FixIQ Pro, Yazılımın kullanımı için geçerli olabilecek açık veya zımni tüm koşulları, garantileri, beyanları veya diğer şartları hariç tutar.

6.8. FixIQ Pro, ne de memurları, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, yan kuruluşları, bağlı şirketleri, distribütörleri, bayileri, bağlı ortakları, lisans sahipleri, lisans verenleri, acenteleri veya oluşturma, destekleme, tanıtma veya başka bir şekilde yapma ile ilgili diğer kişiler hiçbir durumda Web Sitesi ve mevcut Yazılım aşağıdakiler için herhangi bir sorumluluk kabul etmez veya kabul etmez:

1. Web Sitesini ve Yazılımı kullanmanızdan veya kullanamamanızdan kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde bağlantılı olan doğrudan, dolaylı, cezai, arızi, özel veya sonuçsal kayıp (burada görüntülenen içeriğe güvenmeniz dahil ancak bunlarla sınırlı değildir). Web Sitesinde görünen tüm incelemeler ve görüşler dahil olmak üzere Web Sitesi);

2. Web Sitesinde bulunan herhangi bir bilgiyle ilgili herhangi bir yanlışlık, hata veya eksiklik;

3. Web Sitesi aracılığıyla elde edilen herhangi bir bilgisayar virüsü, bilgi, yazılım, bağlantılı site, ürün ve yazılım; veya Yazılıma erişimden, yazılımın görüntülenmesinden veya kullanımından kaynaklanan başka türlü.

6.9. FixIQ Pro’nun, Yazılımı kullanırken oluşturabileceğiniz, yükleyebileceğiniz ve/veya e-posta ile gönderebileceğiniz veya başka bir şekilde iletebileceğiniz herhangi bir materyali veya bilgiyi inceleme yükümlülüğü yoktur.

6.10. FixIQ Pro, bu tür materyallerin veya bilgilerin doğru, gerçek, eksiksiz, zamanında ve kaliteli olduğunu veya Sizin ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi karşılayacağını garanti etmez. FixIQ Pro, bu tür materyaller veya bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6.11. FixIQ Pro, Siz ve/veya Yazılımın diğer kullanıcıları tarafından yüklenen Kullanıcı Verileri için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

7. TELİF HAKLARI VE TİCARİ MARKALAR

7.1. Web Sitesinde bulunan tüm materyaller, Web Sitesinin ve Yazılımın görünümü, organizasyonu ve düzeni, doğrudan FixIQ Pro’ya veya lisans verenleri, tedarikçileri veya sağlayıcıları.

7.2. Tüm FixIQ Pro ticari markaları, FixIQ Pro’nun fikri mülkiyetidir ve yalnızca referans amacıyla verilmiştir. FixIQ Pro, Size bu ticari markaları kullanma hakkı vermez.

7.3. Yazılım, yalnızca Kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla diğer web sitelerine veya hizmetlere (“Bağlantılı Siteler”) bağlantılar veya diğer hizmetlerle entegrasyonlar içerebilir.

Ayrıca FixIQ Pro, Bağlantılı Sitelerde bulunan veya bu Siteler aracılığıyla erişilebilen bilgiler, materyaller, ürünler, hizmetler ve politikalar (gizlilik ve tanımlama bilgileri politikaları dahil) ile ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti vermez. BAĞLANTILI SİTELERDEKİ VEYA BAĞLANTILI SİTELER ARACILIĞIYLA KULLANILABİLECEK BİLGİLER, MATERYALLER, ÜRÜNLER, HİZMETLER VE POLİTİKALAR DAHİL OLMAK ÜZERE BAĞLANTILI SİTELERE ERİŞİMİNİZ VE KULLANIMINIZIN RİSKİ YALNIZCA SİZE AİTTİR.

7.4. Bu Kullanım Koşulları kapsamında FixIQ Pro’ya ait olan Fikri Mülkiyet Hakları (buna ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yazılım ve FixIQ Pro’nun patentleri, ticari markaları veya telif hakları) size devredilmemektedir. Bu Kullanım Koşulları sırasında veya sona erdikten sonra, FixIQ Pro’ya ait herhangi bir isim, logo, ticari marka, desen veya tasarımı kullanma hakkınız veya iddianız olmayacaktır, veya onlara benzeyen herhangi bir isim, logo, ticari marka, desen veya tasarıma hak iddia etmeyeceksiniz.

7.5. Bu Kullanım Koşulları kapsamında size ait olan Fikri Mülkiyet Hakları FixIQ Pro’ya devredilmemektedir.

7.6. Yazılım, uluslararası anlaşma hükümleri ve/veya uygulanabilir yasalarla korunan FixIQ Pro ve üçüncü taraflara ait değerli ticari sırlar ve gizli bilgileri içermektedir.

7.7. Yazılımda yer almayan ancak Yazılımın kullanımıyla erişilebilen içeriğin mülkiyeti ve hakları, ilgili içerik sahiplerinin mülkiyetindedir ve ilgili telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet yasaları ve uluslararası anlaşmalar tarafından korunuyor olabilir. Bu Kullanım Koşulları, Size bu tür fikri mülkiyet hakları vermez.

8. HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

8.1. Bu Kullanım Koşulları, İngiltere Kanunları’na uygun olarak yorumlanacak ve yürütülecektir ve herhangi bir çatışma hukuku ilkesine başvurulmaksızın İngiltere Mahkemeleri’nin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

8.2. İşbu Kullanım Koşulları’na uygulanıyorsa, Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Anlaşma (CISG) açıkça hariç tutulmuştur.

8.3. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar, İngiltere Kanunları tarafından belirlenen prosedüre göre çözümlenecektir.

8.4. Her durumda, Taraflar, işbu Kullanım Koşulları çerçevesinde veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek tüm olası anlaşmazlıkları müzakereler yoluyla çözmeye gayret göstereceklerini kabul etmiştir.

9. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

9.1. Kişisel Veriler

Yazılım ile ilgili olarak sağladığınız veya FixIQ Pro’nun sizden toplayabileceği herhangi bir Kişisel Verinin kullanımının, fixiq.pro/privacy-policy/ adresinde yayınlanan FixIQ Pro Gizlilik Politikası tarafından düzenlendiğini kabul ediyorsunuz. Bu Kullanım Koşulları, Kişisel Verilerin işlenmesine uygulanmaz.

9.2. Hak ve Yükümlülüklerin Devri

FixIQ Pro, herhangi bir zamanda ve size bildirim yapmadan ve onayınızı almadan, burada belirtilen hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini üçüncü bir tarafa devredebilir.

9.3. Tazminat

Siz, aşağıdakilere dayalı veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir üçüncü taraf talebine karşı FixIQ Pro’yu ve bağlı kuruluşlarını, şunlardan herhangi biriyle ilgili olarak savunacak, tazmin edecek ve zararsız tutacaksınız:

1. Kullanıcı Verilerinizin kullanımı;

2. İhmaliniz veya kasıtlı ihlaliniz;

3. Bu Kullanım Koşullarına uymamanız;

4. Size ait olan ve Kullanıcı Adınız ve Şifrenizle Yazılım’a erişen kişiler tarafından kullanılan herhangi bir ihlal.

Şunları ödeyeceksiniz:

1. Bu paragraf altındaki herhangi bir yargılama sonucunda FixIQ Pro aleyhine verilen tüm zararları, masrafları ve avukat ücretlerini;

2. Bu tür bir yargılamanın savunmasıyla ilgili olarak FixIQ Pro tarafından makul bir şekilde harcanan tüm masrafları (makul avukat ücretleri dahil) ödeyeceksiniz (savunmayı kabul ettiğiniz tarihten sonraki avukat ücretleri ve masrafları hariç);

3. Bu paragraf altında ortaya çıkan herhangi bir yargılama sonucunda anlaşma yapılırsa, bu tür taleplerin anlaşmasında kabul ettiğiniz tüm miktarları ödeyeceksiniz.

Bu paragrafın hükümleri, Yazılım kullanımınızın sona ermesi veya Yazılım aboneliğinizin süresinin dolması durumunda da geçerli olacaktır.

9.4. Mücbir Sebep

FixIQ Pro, bu Kullanım Koşullarına uymama veya temin edilmeme nedeniyle herhangi bir gecikme veya yükümlülüğünü yerine getirememe durumunda, FixIQ Pro’nun makul kontrolü dışındaki herhangi bir sebep veya durum nedeniyle sorumlu tutulmayacak veya ihlal edilmiş veya varsayılacaktır.

9.5. Feragat

Herhangi bir tarafın, bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmüne uymaması, böyle bir hükmün feragat edildiği anlamına gelmez, ancak böyle bir hükmün feragat edildiğine dair açık yazılı bir beyanın eşlik etmesi durumunda feragat edilmiş sayılır. Burada açıkça aksi belirtilmedikçe, buradaki herhangi bir hata veya bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünden feragat, devam eden bir feragat veya başka bir hata veya hükümden feragat olarak değil, yalnızca bu tür bir feragatın yönlendirildiği örneğe uygulanır. İşbu Kullanım Koşullarında açıkça aksi belirtilmediği sürece, işbu Kullanım Koşullarında sağlanan herhangi bir hakkın veya çarenin kullanılması, yasalara veya hakkaniyete dayalı olarak sağlanan başka bir hakkın veya çarenin kullanılma hakkına zarar vermeksizin gerçekleştirilir.

9.6. Bölünebilirlik

Eğer işbu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yasa dışı, uygulanamaz veya geçersiz olduğu belirlenirse, böyle bir hüküm yine de ilgili yasanın izin verdiği en geniş ölçüde uygulanır ve bu tespit, geriye kalan hükümlerin yasallığını, geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez.

9.7. Yorumlama

Bu Kullanım Koşullarında yer alan bölüm başlıkları, sadece tanımlama ve referans amacıyla eklenmiştir ve işbu Kullanım Koşullarını yorumlamak veya açıklamak için kullanılmamalıdır.

9.8. Tüm Kullanım Koşulları

Bu Kullanım Koşulları, Siz ve FixIQ Pro arasında Yazılım’a erişiminiz ve kullanımınızla ilgili Kullanım Koşullarının nihai ve tam ifadesini oluşturur. Bu Kullanım Koşulları, bu konularda önceki tüm sözlü ve yazılı iletişimleri, önceden veya işbu Kullanım Koşullarının yürürlüğe girmesinden sonra FixIQ Pro tarafından sağlanan herhangi bir pazarlama materyali veya belgeleri dahil olmak üzere, yürürlükten kaldırır, yalnızca işbu Kullanım Koşullarına özellikle atıfta bulunulduğunda ve bunlarla birlikte kullanıldığında. FixIQ Pro’nun herhangi bir çalışanı, temsilcisi veya diğer temsilcisi, işbu Kullanım Koşullarında belirtilmeyen herhangi bir beyan, temsil, garanti veya diğer ifadeyi bağlamak için herhangi bir yetkiye sahip değildir, bu tür ifade yalnızca işbu Kullanım Koşullarında açıkça belirtildiğinde bağlayıcı olur. Taraflar arasındaki ticaret veya diğer düzenli uygulama veya işlem yöntemi, işbu Kullanım Koşullarını değiştirmek, yorumlamak, tamamlamak veya değiştirmek için kullanılmayacaktır.

9.9. İletişim Bilgileri

FixIQ Pro’ya şu e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz: help@fixiq.pro veya Yazılım içindeki destek sohbeti.

FixIQ Pro, Yazılım’a kayıt yaparken sağladığınız e-posta adresi üzerinden sizinle iletişime geçebilir.

Skip to content